Historie

Een stukje geschiedenis…
Begin 1967 onderzocht de toenmalige hoofonderwijzer van de jongensschool, meester Guillaume Nijs, de mogelijkheid om sneeuwklassen te organiseren voor de gemeentelijke jongens- en meisjesschool. Hij zocht en vond een 15-tal bereidwillige ouders en sympathisanten die hun schouders onder het project ´Sneeuwschoolcomité´ wilden zetten. Het eerste bestuur bestond uit:

 • Voorzitter : Antoine Vangoetsenhoven
 • Secretaris: Aloysus Rigaux
 • Schatbewaarders: John Huybrechts en Guillaume Nijs

Hun enige betrachting was, en is trouwens nog steeds, fondsen verzamelen om de kostprijs te drukken.  Met dit doel werd reeds op 1 en 2 juli 1967 de eerste Vlaamse Kermis georganiseerd. Op 6 januari 1968 spoorden 42 leerlingen en hun 4 begeleiders richting Melchtal, Zwitserland voor hun sneeuwklassen. De bijdrage van het comité per leerling bedroeg toen 1370BEF wat overeenkomt met 34€. Vandaag garandeert het comité een minimum bijdrage 250€!

We zijn nu 2023. Tijd voor enkele feiten:

 • Dit schooljaar zijn de laatstejaars aan de 50ste reis toe. De eerste jaren werd er om de 2 jaren sneeuwklassen georganiseerd. Het 5e en 6e leerjaar ging immers samen.
 • Sinds vorig jaar hebben we noodgedwongen onze vaste pleisterplaats, Saint-Luc in Zwitserland, ingeruild voor het Oostenrijkse hooggebergte.
 • Zowat 1850 leerlingen namen deel aan de sneeuwklassen. De totale som welke het comité tot dusver aan sponsoring bijdroeg wordt op 350.000€ geraamd.
 • Juf Mariette Vangoetsenhoven spant als begeleidster de kroon met maar liefst 19 deelnames en dit in de periode van 1979 tot 1995. In de moderne tijd lijkt meester Gunter Boghe zeer goed op weg om dit record te breken.
  Hij zit binnenkort aan zijn 18e deelname!
 • Tot in 2013 was de organisatie in handen van Intersoc of VOK. Sindsdien trekt een team van 14 personen (leerkrachten, begeleiders, ski-monitoren, keukenteam en verpleging) de kar.
 • Op 25 en 26 juni vorig jaar organiseerden we reeds voor de 19e maal een Vlaamse kermis.

 

Het huidige bestuur ligt in de handen van:

 • Voorzitster : Kathleen Soetaert
 • Onder voorzitter: Jean-Louis Vertongen
 • Secretaris: Isabelle Vanneck
 • Penningmeester: Dirk Willio

 

Groepsfoto’s uit het verleden

Please follow and like us: