Missie

Sneeuwschoolcomité vzw anno 2018
Onze missie is financiële steun verlenen aan de Gemeentelijke basisschool de Hazensprong teneinde de jaarlijkse sneeuwklassen voor de leerlingen van het 6e leerjaar te kunnen laten doorgaan. Een traditie die voor het eerst in 1968 werd georganiseerd.

Wat is het factuur?

 • Eigen organisatie en begeleiding → wat we zelf doen, doen we beter!
 • De totale kost is momenteel voorzien op ± 700€/leerling
  • de ouders betalen 350€
  • het comité draagt minimaal 250€ bij en vult het ontbrekende bedrag aan
  • tot in 2024 wordt de jaarlijkse inbreng van het comité op ± 14000€ geraamd !

Hoe verwerven wij deze fondsen?

 • Vlaamse kermis
  • Onze belangrijkste bron van inkomsten
  • 3-jaarlijks evenement – 18e editie gaat in juni 2018 door
  • 2-daagse met tal van activiteiten en restaurant dag
  • Doelgroep: ganse schoolgemeenschap
 • Kaas- en wijnavond
  • Vindt doorgaans plaats in oktober
  • Enkel in de schooljaren zonder Vlaamse kermis gaat de opbrengst ervan naar ons comité
  • Doelgroep: ganse schoolgemeenschap
 • Spaghettisaus verkoop
  • Enkele weken voor we vertrekken op sneeuwklassen
  • Doelgroep: ganse schoolgemeenschap
 • Filmavond
  • Eind april/begin mei
 • Verkoop DVD
  • Doelgroep: middagvoorstelling voor alle kinderen van de lagere school en avondvoorstelling voor de ouders van 6e-jaars
 • Wafelslag
  • Eind december
  • Doelgroep: ouders en familieleden van 6e-jaars
 • Sponsors
  • Partnership
  • Logistieke ondersteuning

Oproep

De organisatie van de sneeuwklassen is geen evidentie.  De steun/hulp van ouders, sympathisanten & sponsors is noodzakelijk en U kunt ons helpen door:

 • Een handje toe te steken bij de activiteiten
 • Actief mee te denken hoe we van de sneeuwklassen een blijvend succes kunnen maken
 • Sponsoring of ondersteuning via uw bedrijf

Interesse? Contacteer dan

Het bestuur: Kathleen Soetaert, Isabelle Vanneck of Dirk Willio
De leerkrachten van het 6e leerjaar

Please follow and like us: