Inbraak in De Hazensprong

Verontrustend nieuws vannacht!
De nieuw geplaatste camera’s registreerden plots verdachte bewegingen in en rond De Hazensprong. Een raar figuur deed een verwoede poging om de aftelkalender van de sneeuwklassen te stelen. Gelukkig waren Billy en Dusty, onze kamerinspecteurs op leeftijd, in de buurt om deze diefstal te verijdelen.
Door onze goede relaties met juf Cindy mochten we de beelden gebruiken en konden we onderstaand relaas voor jullie samenstellen.

Please follow and like us: